Komunikaty
   Aktualności
   Organizacja
   Budo Karate
   Kontakt

:: Komunikaty ::
ŻYCZENIA NOWOROCZNE
01-01-2006
Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Kończy się stary rok 2005, rok który dał nam liczne sukcesy organizacyjne (wspaniale zorganizowane ME Karate Shotokan, odnowione biuro Związku, przydział dla PZK organizacji MŚ Karate Shotokan w 2007) oraz sportowe (świetny start reprezentacji Karate Kyokushin na ME w Belgradzie oraz Karate Shotokan na ME we Wrocławiu).
Ale niestety, część z nas będzie go pamiętała jako rok pełen utarczek Zarządu Związku z tzw. „reformatorami”. Dały one tylko złą opinię naszej dyscyplinie w Ministerstwie Sportu, a ponadto jako Związek straciliśmy ok. 100 000 zł, przez co nasi reprezentanci nie pojechali na kilka dużych imprez nie zrobiliśmy kilka zgrupowań.. „Reformatorzy” chcą przeciągnąć tę „wojnę” na przyszły rok i chcą doprowadzić do kolejnych strat, na zasadzie „im gorzej tym lepiej”.
Ale liczę, że na Zjeździe 18 marca w sposób definitywny tę sprawę rozstrzygniemy i sądzę, że zdecydowana większość wybierze drogę dalszego rozwoju Karate w Polsce, a nie drogę donosów, destrukcji i prywaty.
Nadchodzący Rok będzie wymagał sporo wysiłku i dobrze zorganizowanej pracy, aby ustabilizować osiągnięty w tym roku poziom sportowy w Karate stylowym i przygotować mocne podstawy pod wyniki w organizacji WKF. Właściwe wykorzystanie środków regionalnych oraz wspólne szkolenia kadr wojewódzkich młodzików i juniorów młodszych (kadetów) może być czynnikiem dającym nam szansę na mocniejsze zaistnienie w tej grupie wiekowej na zawodach międzynarodowych.

Życzę wszystkim Karateka pracowitego Roku z licznymi sukcesami w kraju, jak i za granicami oraz sukcesów i satysfakcji w życiu prywatnym,

Oss

Wacław Antoniak


NOWOROCZNE REFLEKCJE
01-01-2006
Święta to doskonały moment do podsumowań i poważnych refleksji, które powinny wskazać nam drogę na przyszłość.

Wierzę, że w Nowym 2006 Roku zwycięży prawda i roztropność a zbiorowa mądrość pozwoli nadal kontynuować współpracę w ramach PZK korzystając z jego 25 letnich osiągnięć i dobrego imienia Kyokushin na jakie ciężko pracujemy od 35 lat.

Z wyrazami szacunku
shihan Andrzej Drewniak


zobacz wiecej »


KOMUNIKAT
15-12-2005

Na podstawie decyzji Ministra Sportu Tomasza Lipca podjętej w dniu 15 grudnia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Karate przygotowane na dzień 17 grudnia 2005 r., zostało przeniesione na dzień 18 marca 2006 r. (sobota).KOMUNIKAT RZECZNIKA PZKARATE
24-11-2005

Informuję, że w przed kilkoma dniami Wacław Antoniak, Prezes Polskiego Związku Karate otrzymał pismo z Ministerstwa Sportu podpisane przez sekretarza stanu Jerzego Ciszewskiego. Jego najistotniejszy fragment brzmi: „W związku z nadesłaniem informacji z Polskiego Związku Karate z dnia 30 sierpnia br. (L.dz. 128/2005) o wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz podjęciem działań  wyszczególnionych w piśmie do PZK z dnia 8 sierpnia 2005 r., informuję, że przyjmuję wyjaśnienia Zarządu PZK wraz z potwierdzającymi je dowodami rzeczowymi”.

Przyjmując generalnie wyjaśnienia PZK znamienne, że wiceminister zwraca jednocześnie uwagę na pewne niedociągnięcia merytoryczne w nich zawarte, wskazując ponadto punkty, nad którymi Zarząd powinien skoncentrować się obecnie. Są to:

  • rozpatrzenie wniosków klubów sportowych o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Karate oraz podjęcie stosownych uchwał o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków do 10 października 2005 r.
  • przygotowanie ordynacji wyborczej gwarantujące równe prawa wszystkim członkom PZK do dnia 10 października 2005 r.
  • niezwłoczne podjęcie prac nad przygotowaniem nowego statutu., z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwalenia ustawy o sporcie kwalifikowanym.
  • Zwołanie Walnego Zjazdu w celu przeprowadzenia wyborów do władz Związku oraz uchwalenia nowego statutu do końca 2005 r.

Jest wielką tajemnicą, dlaczego tak ważne pismo wiceministra Jerzego Ciszewskiego, datowane na  26 września 2005 r., prezes Wacław Antoniak otrzymał dopiero 17 listopada 2005 r. Dziwi to tym bardziej, że pisma wysyłane z Polskiego Związku Karate do Polskiej Konfederacji Sportu były publikowane na stronie www.karateinfo.pl już następnego dnia. To po pierwsze. Po drugie – w jaki sposób Zarząd PZK ma spełnić wytyczne ministra, skoro jego pismo otrzymuje niemal z dwumiesięcznym opóźnieniem.

W imieniu Zarządu PZK informuję, że Walny Zjazd Delegatów naszego Związku odbędzie się 14 stycznia 2006 r.

W świetle pisma wiceministra Jerzego Ciszewskiego sprawę haniebnej, kilkumiesięcznej nagonki na Zarząd PZK uważam za zamkniętą.

Wojciech Szczawiński
/rzecznik PZK/DUŻY SUKCES POLSKIEGO KARATE SHOTOKAN
08-10-2005

W Chicago (USA), w dniach 1-2 października odbyły się Mistrzostwa Świata w Karate Shotokan. Startowało 220 zawodników z 20 państw. Polskę reprezentowała ekipa w składzie:
1. Wacław Antoniak – kierownik ekipy
2. Mirosław P. Ciesielski –sędzia
3. Mariusz Jaworski – sędzia
4. Tomasz Grąbczewski – trener
5. Andrzej Zarzycki – trener
6. Karolina Grąbczewska – zawodniczka
7. Michalina Łoboda – zawodniczka
8. Marta Szymczak – zawodniczka
9. Anna Fajkowska – zawodniczka
10. Agnieszka Wolna – zawodniczka
11. Agata Smetaniuk – zawodniczka
12. Witold Wojciechowski – zawodnik
13. Paweł Pinis – zawodnik
14. Arnold Goliszewski – zawodnik
15. Damian Sołtysiak – zawodnik
16. Łukasz Lulek – zawodnik
17. Michał Głowacki – zawodnik
18. Wojciech Bloch – zawodnik
19. Tomasz Drożdżyński – zawodnik
20. Łukasz Wolny - zawodnik
21. Jarosław Szymański - zawodnik

WYNIKI

KUMITE DRUŻYNOWE MĘŻCZYZN 
1. USA
2. Polska (W. WOJCIECHOWCKI, M. GŁOWACKI, P. PINIS, A. GOLISZEWSKI, Ł. LULEK, D. SOŁTYSIAK)
3. Niemcy, Szwecja 
KUMITE DRUZYNOWE KOBIET
1. POLSKA (K. GRĄBCZEWSKA, M. SZYMCZAK, A. FAJKOWSKA)
2. Anglia
3. Węgry/ USA
KATA DRUŻYNOWE MĘZCZYZN
1.Włochy
2. Austria
3. POLSKA (W. BLOCH, Ł. WOLNY, T. DROŻDŻYŃSKI)
4. Anglia
KATA DRUŻYNOWE KOBIET
1. Austria
2. POLSKA (A. WOLNA, M. ŁOBODA, M. SZYMCZAK)
3. Włochy
4. Białoryś 
KATA INDYWIDUALNE KOBIET
1. Austria
2. POLSKA – A. WOLNA
KATA INDYWIDULANE MĘŻCZYZN
4. W. BLOCH
KATA INDYWIDULANE JUNIOROW
3. T. DROŻDŻYŃSKI26-09-2005  APEL WACŁAWA ANTONIAKA - PREZESA PZK
20-09-2005  LIST OTWARTY WACŁAWA ANTONIAKA - PREZESA PZK
31-08-2005  RENESANS POLSKIEGO KARATE


  Komisja Shotokan | Komisja Kyokushin © 2015 Polski Związek Karate