Komunikaty
   Aktualności
   Organizacja
   Budo Karate
   Kontakt

:: Komunikaty ::
NOWOROCZNE REFLEKCJE
01-01-2006
Święta to doskonały moment do podsumowań i poważnych refleksji, które powinny wskazać nam drogę na przyszłość.

Wierzę, że w Nowym 2006 Roku zwycięży prawda i roztropność a zbiorowa mądrość pozwoli nadal kontynuować współpracę w ramach PZK korzystając z jego 25 letnich osiągnięć i dobrego imienia Kyokushin na jakie ciężko pracujemy od 35 lat.

Z wyrazami szacunku
shihan Andrzej Drewniak


zobacz wiecej »


KOMUNIKAT
15-12-2005

Na podstawie decyzji Ministra Sportu Tomasza Lipca podjętej w dniu 15 grudnia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Karate przygotowane na dzień 17 grudnia 2005 r., zostało przeniesione na dzień 18 marca 2006 r. (sobota).KOMUNIKAT RZECZNIKA PZKARATE
24-11-2005

Informuję, że w przed kilkoma dniami Wacław Antoniak, Prezes Polskiego Związku Karate otrzymał pismo z Ministerstwa Sportu podpisane przez sekretarza stanu Jerzego Ciszewskiego. Jego najistotniejszy fragment brzmi: „W związku z nadesłaniem informacji z Polskiego Związku Karate z dnia 30 sierpnia br. (L.dz. 128/2005) o wykonaniu zaleceń pokontrolnych oraz podjęciem działań  wyszczególnionych w piśmie do PZK z dnia 8 sierpnia 2005 r., informuję, że przyjmuję wyjaśnienia Zarządu PZK wraz z potwierdzającymi je dowodami rzeczowymi”.

Przyjmując generalnie wyjaśnienia PZK znamienne, że wiceminister zwraca jednocześnie uwagę na pewne niedociągnięcia merytoryczne w nich zawarte, wskazując ponadto punkty, nad którymi Zarząd powinien skoncentrować się obecnie. Są to:

  • rozpatrzenie wniosków klubów sportowych o przyjęcie w poczet członków Polskiego Związku Karate oraz podjęcie stosownych uchwał o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia w poczet członków do 10 października 2005 r.
  • przygotowanie ordynacji wyborczej gwarantujące równe prawa wszystkim członkom PZK do dnia 10 października 2005 r.
  • niezwłoczne podjęcie prac nad przygotowaniem nowego statutu., z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwalenia ustawy o sporcie kwalifikowanym.
  • Zwołanie Walnego Zjazdu w celu przeprowadzenia wyborów do władz Związku oraz uchwalenia nowego statutu do końca 2005 r.

Jest wielką tajemnicą, dlaczego tak ważne pismo wiceministra Jerzego Ciszewskiego, datowane na  26 września 2005 r., prezes Wacław Antoniak otrzymał dopiero 17 listopada 2005 r. Dziwi to tym bardziej, że pisma wysyłane z Polskiego Związku Karate do Polskiej Konfederacji Sportu były publikowane na stronie www.karateinfo.pl już następnego dnia. To po pierwsze. Po drugie – w jaki sposób Zarząd PZK ma spełnić wytyczne ministra, skoro jego pismo otrzymuje niemal z dwumiesięcznym opóźnieniem.

W imieniu Zarządu PZK informuję, że Walny Zjazd Delegatów naszego Związku odbędzie się 14 stycznia 2006 r.

W świetle pisma wiceministra Jerzego Ciszewskiego sprawę haniebnej, kilkumiesięcznej nagonki na Zarząd PZK uważam za zamkniętą.

Wojciech Szczawiński
/rzecznik PZK/DUŻY SUKCES POLSKIEGO KARATE SHOTOKAN
08-10-2005

W Chicago (USA), w dniach 1-2 października odbyły się Mistrzostwa Świata w Karate Shotokan. Startowało 220 zawodników z 20 państw. Polskę reprezentowała ekipa w składzie:
1. Wacław Antoniak – kierownik ekipy
2. Mirosław P. Ciesielski –sędzia
3. Mariusz Jaworski – sędzia
4. Tomasz Grąbczewski – trener
5. Andrzej Zarzycki – trener
6. Karolina Grąbczewska – zawodniczka
7. Michalina Łoboda – zawodniczka
8. Marta Szymczak – zawodniczka
9. Anna Fajkowska – zawodniczka
10. Agnieszka Wolna – zawodniczka
11. Agata Smetaniuk – zawodniczka
12. Witold Wojciechowski – zawodnik
13. Paweł Pinis – zawodnik
14. Arnold Goliszewski – zawodnik
15. Damian Sołtysiak – zawodnik
16. Łukasz Lulek – zawodnik
17. Michał Głowacki – zawodnik
18. Wojciech Bloch – zawodnik
19. Tomasz Drożdżyński – zawodnik
20. Łukasz Wolny - zawodnik
21. Jarosław Szymański - zawodnik

WYNIKI

KUMITE DRUŻYNOWE MĘŻCZYZN 
1. USA
2. Polska (W. WOJCIECHOWCKI, M. GŁOWACKI, P. PINIS, A. GOLISZEWSKI, Ł. LULEK, D. SOŁTYSIAK)
3. Niemcy, Szwecja 
KUMITE DRUZYNOWE KOBIET
1. POLSKA (K. GRĄBCZEWSKA, M. SZYMCZAK, A. FAJKOWSKA)
2. Anglia
3. Węgry/ USA
KATA DRUŻYNOWE MĘZCZYZN
1.Włochy
2. Austria
3. POLSKA (W. BLOCH, Ł. WOLNY, T. DROŻDŻYŃSKI)
4. Anglia
KATA DRUŻYNOWE KOBIET
1. Austria
2. POLSKA (A. WOLNA, M. ŁOBODA, M. SZYMCZAK)
3. Włochy
4. Białoryś 
KATA INDYWIDUALNE KOBIET
1. Austria
2. POLSKA – A. WOLNA
KATA INDYWIDULANE MĘŻCZYZN
4. W. BLOCH
KATA INDYWIDULANE JUNIOROW
3. T. DROŻDŻYŃSKIAPEL WACŁAWA ANTONIAKA - PREZESA PZK
26-09-2005

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Działalność Piotra Babicza z klubu Budokan we Wrocławiu od dłuższego czasu jest oceniana jako  kontrowersyjna. Klub ten - pod praktycznym kierownictwem P. Babicza - organizuje zawody nie mające akceptacji Polskiego Związku Karate. Obecnie przygotowuje kolejny turniej pod nazwą Puchar Polski. Jest to impreza, która nikomu pod względem sportowym nie służy. Najwyraźniej ma jedynie zaspokoić ambicje polityczne Piotra Babicza.

W życie weszła nowa ustawa o sporcie kwalifikowanym, która zakazuje praktycznie udziału klubów i zawodników licencjonowanych w zawodach organizowanych poza Związkiem. Dlatego zwracam się do klubów Shotokan PZK z prośbą, aby wzięły pod uwagę nowo funkcjonujące prawo. Rodz. 2, art. 4, pkt 4 mówi jasno: „Udział klubu sportowego lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym innym niż organizowane  przez polski związek sportowy lub zrzeszającą ten związek międzynarodową organizację sportową w danej dyscyplinie sportu wymaga zgody właściwego związku sportowego”.

Polski Związek Karate w swoim kalendarzu imprez nie ma turnieju o nazwie Puchar Polski. Najbliższym turniejem karate shotokan będą Mistrzostwa Polski, które odbędą się 22.10.05 r. w Gryfinie. Serdecznie na tę imprezę zapraszam.

Z poważaniem

Wacław Antoniak

/Prezes PZK/20-09-2005  LIST OTWARTY WACŁAWA ANTONIAKA - PREZESA PZK
31-08-2005  RENESANS POLSKIEGO KARATE
16-06-2005  Zły to ptak, co własne gniazdo kala


  Komisja Shotokan | Komisja Kyokushin © 2015 Polski Związek Karate