Komunikaty
   Aktualności
   Organizacja
   Budo Karate
   Kontakt

:: Aktualności ::
Komunikat PZK w sprawie MŚ WSF w Bydgoszczy
24-03-2016Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze PZK Warszawa 24.04.2016
24-03-2016


Zawieszenie Wrocławskiego Klubu im.Masutatsu Oyama
20-02-2016

4.02.2016 jednogłośną decyzją Zarządu PZK został zawieszony w prawach członkowskich Wrocławski Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama kierowany przez instruktora J. Lamota, za organizację 17.01.2016 we Wrocławiu konkurencyjnych Mistrzostw Polski Kyokushin oraz opuszczenie Hotelu 12.12.2015 bez zapłaty za zawodników na szkodę organizatora PP w Gdańsku. Pismo anulujące nieuprawnione MP i wyniki zostało rozesłane do 16 Urzędów Wojewódzkich.

Uchwała Zarządu PZK w załączeniu:

ZAŁĄCZNIKZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA WKF ANTONIO ESPINOSA DOTYCZĄCE PZK
29-12-2015

Prezydent World Karate Federation Antonio Espinos przesłał do Polskiego Związku Karate Zaświadczenie stwierdzające, że jest on aktualnie oficjalnym związkiem karate w Polsce zrzeszonym w WKF i EKF.

Przypominamy, że WKF jest jedyną federacją karate na świecie będącą od 16 lat członkiem International Olympic Committee  aplikującą do udziału w Igrzyskach Olimpijskich.

W załączniku dołączona jest kopia Zaświadczenia oraz jego Tłumaczenie przysięgłe.

Dodatkowo informujemy, że PZK jest także jedynym związkiem karate będącym członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prosimy o zapoznanie z przekazanymi dokumentami lokalne Władze w każdym mieście.

Osu.

Zarząd Polskiego Związku Karate


Zaświadczenie Prezydenta WKF A. Espinosa

Certifies from President of WKF 

 

 Prezydent World Karate Federation Antonio Espinos złożył wizytę w Polsce.
27-11-2014

SZEF ŚWIATOWEJ FEDERACJI KARATE W  PKOl

22 października Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki przyjął Prezydenta Światowej Federacji Karate, którym jest dr Antonio Espinos. Towarzyszył im Prezes Polskiego Związku tego sportu Maciej Sokołowski.


W spotkaniu udział wzięli także wiceprezesi PZ Karate: Andrzej Drewniak i Wacław Antoniak oraz Robert Hamara, członek Komisji Sędziowskiej Europejskiej Federacji Karate.

Przedmiotem rozmów była aktualna sytuacja światowego i europejskiego karate. Podczas spotkania odniesiono się do odbywających się w 2015 roku w Baku I Igrzysk Europejskich oraz Igrzysk Światowych, których najbliższa edycja będzie mieć miejsce w 2017 roku we Wrocławiu. Odnoszono się także do statusu Polskiego Związku Karate w strukturze polskiego sportu.

 

Podczas wizyty goście zwiedzili budynek Centrum Olimpijskiego oraz odwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki.30-03-2014  X Walny Zjazd PZK Warszawa 2014
27-03-2014  TVP WYEMITOWAŁA PRZEPROSINY ZA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W PROGRAMIE MISJA SPECJALNA
02-02-2013  SHIHAN ANDRZEJ DREWNIAK 8. DAN - GRATULACJE


  Komisja Shotokan | Komisja Kyokushin © 2020 Polski Związek Karate