Komunikaty
   Aktualności
   Organizacja
   Budo Karate
   Kontakt

:: Aktualności ::
Wielkanoc 2016
25-03-2016Komunikat PZK w sprawie MŚ WSF w Bydgoszczy
24-03-2016Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze PZK Warszawa 24.04.2016
24-03-2016


Zawieszenie Wrocławskiego Klubu im.Masutatsu Oyama
20-02-2016

4.02.2016 jednogłośną decyzją Zarządu PZK został zawieszony w prawach członkowskich Wrocławski Klub Kyokushin Karate im. Masutatsu Oyama kierowany przez instruktora J. Lamota, za organizację 17.01.2016 we Wrocławiu konkurencyjnych Mistrzostw Polski Kyokushin oraz opuszczenie Hotelu 12.12.2015 bez zapłaty za zawodników na szkodę organizatora PP w Gdańsku. Pismo anulujące nieuprawnione MP i wyniki zostało rozesłane do 16 Urzędów Wojewódzkich.

Uchwała Zarządu PZK w załączeniu:

ZAŁĄCZNIKZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA WKF ANTONIO ESPINOSA DOTYCZĄCE PZK
29-12-2015

Prezydent World Karate Federation Antonio Espinos przesłał do Polskiego Związku Karate Zaświadczenie stwierdzające, że jest on aktualnie oficjalnym związkiem karate w Polsce zrzeszonym w WKF i EKF.

Przypominamy, że WKF jest jedyną federacją karate na świecie będącą od 16 lat członkiem International Olympic Committee  aplikującą do udziału w Igrzyskach Olimpijskich.

W załączniku dołączona jest kopia Zaświadczenia oraz jego Tłumaczenie przysięgłe.

Dodatkowo informujemy, że PZK jest także jedynym związkiem karate będącym członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prosimy o zapoznanie z przekazanymi dokumentami lokalne Władze w każdym mieście.

Osu.

Zarząd Polskiego Związku Karate


Zaświadczenie Prezydenta WKF A. Espinosa

Certifies from President of WKF 

 

 27-11-2014  Prezydent World Karate Federation Antonio Espinos złożył wizytę w Polsce.
30-03-2014  X Walny Zjazd PZK Warszawa 2014
27-03-2014  TVP WYEMITOWAŁA PRZEPROSINY ZA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W PROGRAMIE MISJA SPECJALNA


  Komisja Shotokan | Komisja Kyokushin © 2020 Polski Związek Karate