Komunikaty
   Aktualności
   Organizacja
   Budo Karate
   Kontakt

:: Aktualności ::
ZAŚWIADCZENIE PREZYDENTA WKF ANTONIO ESPINOSA DOTYCZĄCE PZK
29-12-2015

Prezydent World Karate Federation Antonio Espinos przesłał do Polskiego Związku Karate Zaświadczenie stwierdzające, że jest on aktualnie oficjalnym związkiem karate w Polsce zrzeszonym w WKF i EKF.

Przypominamy, że WKF jest jedyną federacją karate na świecie będącą od 16 lat członkiem International Olympic Committee  aplikującą do udziału w Igrzyskach Olimpijskich.

W załączniku dołączona jest kopia Zaświadczenia oraz jego Tłumaczenie przysięgłe.

Dodatkowo informujemy, że PZK jest także jedynym związkiem karate będącym członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Prosimy o zapoznanie z przekazanymi dokumentami lokalne Władze w każdym mieście.

Osu.

Zarząd Polskiego Związku Karate


Zaświadczenie Prezydenta WKF A. Espinosa

Certifies from President of WKF 

 

 Szczęśliwego Nowego Roku 2016
28-12-2015Prezydent World Karate Federation Antonio Espinos złożył wizytę w Polsce.
27-11-2014

SZEF ŚWIATOWEJ FEDERACJI KARATE W  PKOl

22 października Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki przyjął Prezydenta Światowej Federacji Karate, którym jest dr Antonio Espinos. Towarzyszył im Prezes Polskiego Związku tego sportu Maciej Sokołowski.


W spotkaniu udział wzięli także wiceprezesi PZ Karate: Andrzej Drewniak i Wacław Antoniak oraz Robert Hamara, członek Komisji Sędziowskiej Europejskiej Federacji Karate.

Przedmiotem rozmów była aktualna sytuacja światowego i europejskiego karate. Podczas spotkania odniesiono się do odbywających się w 2015 roku w Baku I Igrzysk Europejskich oraz Igrzysk Światowych, których najbliższa edycja będzie mieć miejsce w 2017 roku we Wrocławiu. Odnoszono się także do statusu Polskiego Związku Karate w strukturze polskiego sportu.

 

Podczas wizyty goście zwiedzili budynek Centrum Olimpijskiego oraz odwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki.X Walny Zjazd PZK Warszawa 2014
30-03-2014

29 marca 2014 odbył się w Warszawie X Walny Zjazd Polskiego Związku Karate z udziałem 272 delegatów na 314 uprawnionych. Przewodniczącym zebrania był Paweł Sujka a sekretarzem Jacek Czerniec. Prezes Wacław Antoniak złożył obszerne sprawozdanie za kadencję 2010-2014 obejmujace zakres sportowo-organizacyjno-szkoleniowy podkreślając zdobycie ponad 80 medali na ME i MŚ, organizację ponad 40 dużych imprez w tym ME Legnica, wyszkolenie ponad 150 instruktorów i trenerów II klasy oraz 3 klasy mistrzowskiej. Sprawozdanie KR złożył Przewodniczący Cygan Adam. Obserwatorem z ramienia MS był Radca Andrzej Banasiak, który w swoim wystąpieniu poruszył wiele kwestii dotyczących sportu karate i PZK oraz razem z wice prezesem Andrzejem Drewniakiem wreczył Prezesowi Wacławowi Antoniakowi kryształowy puchar z 31 tulipanami symbolizujacymi 31 lat pracy na funkcji Prezesa PZK.

Delagaci ponad 170 głosami udzielili Zarządowi absolutorium, wybrali prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przegłosowali Regulamin Komisji Dyscyplinarnej i zmiany w Statucie wymagane przez MS.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

1. Sokołowski Maciej - prezes

2. Antoniak Wacław - wice prezes

3. Drewniak Andrzej - wice prezes

4. Piepiora Janusz - wice prezes

5. Czerniec Jacek - sekretarz generalny

6. Dadzibug Eugeniusz

7. Kłujszo Andrzej

8. Urbanczyk Edward

9. Juszczyk Paweł

10. Jordan Sławomir

11. Gawłowski Maciej

Komisja Rewizyjna:

1. Cygan Adam - przewodniczący

2. Urban Jerzy

3. Kunicki Wojciech

4. Stolarczyk Witold

5. Domańczuk SławomirTVP WYEMITOWAŁA PRZEPROSINY ZA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W PROGRAMIE MISJA SPECJALNA
27-03-2014

Informujemy, że we wtorek 25 marca 2014 roku około godz.22.00 Telewizja Polska w programie TVP1 wyemitowała oświadczenie, w którym przeprosiła Polski Związek Karate oraz Wacława Antoniaka i Andrzeja Drewniaka za nieprawdziwe, krzywdzace i naruszajace dobra osobiste informacje zawarte w programie "Misja Specjalna - Skandale w Polskim Związku Karate".  Zgodnie z wyrokiem TVP także musi zapłacić im pełne odszkodowanie.02-02-2013  SHIHAN ANDRZEJ DREWNIAK 8. DAN - GRATULACJE
08-11-2012  Zgrupowanie Kadry Narodowej PZK Stara Wieś 2012
29-04-2012  XXXIX MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW SOSNOWIEC 2012


  Komisja Shotokan | Komisja Kyokushin © 2016 Polski Związek Karate