Komunikaty
   Aktualności
   Organizacja
   Budo Karate
   Kontakt

:: Aktualności ::
Prezydent World Karate Federation Antonio Espinos złożył wizytę w Polsce.
27-11-2014

SZEF ŚWIATOWEJ FEDERACJI KARATE W  PKOl

22 października Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki przyjął Prezydenta Światowej Federacji Karate, którym jest dr Antonio Espinos. Towarzyszył im Prezes Polskiego Związku tego sportu Maciej Sokołowski.


W spotkaniu udział wzięli także wiceprezesi PZ Karate: Andrzej Drewniak i Wacław Antoniak oraz Robert Hamara, członek Komisji Sędziowskiej Europejskiej Federacji Karate.

Przedmiotem rozmów była aktualna sytuacja światowego i europejskiego karate. Podczas spotkania odniesiono się do odbywających się w 2015 roku w Baku I Igrzysk Europejskich oraz Igrzysk Światowych, których najbliższa edycja będzie mieć miejsce w 2017 roku we Wrocławiu. Odnoszono się także do statusu Polskiego Związku Karate w strukturze polskiego sportu.

 

Podczas wizyty goście zwiedzili budynek Centrum Olimpijskiego oraz odwiedzili Muzeum Sportu i Turystyki.X Walny Zjazd PZK Warszawa 2014
30-03-2014

29 marca 2014 odbył się w Warszawie X Walny Zjazd Polskiego Związku Karate z udziałem 272 delegatów na 314 uprawnionych. Przewodniczącym zebrania był Paweł Sujka a sekretarzem Jacek Czerniec. Prezes Wacław Antoniak złożył obszerne sprawozdanie za kadencję 2010-2014 obejmujace zakres sportowo-organizacyjno-szkoleniowy podkreślając zdobycie ponad 80 medali na ME i MŚ, organizację ponad 40 dużych imprez w tym ME Legnica, wyszkolenie ponad 150 instruktorów i trenerów II klasy oraz 3 klasy mistrzowskiej. Sprawozdanie KR złożył Przewodniczący Cygan Adam. Obserwatorem z ramienia MS był Radca Andrzej Banasiak, który w swoim wystąpieniu poruszył wiele kwestii dotyczących sportu karate i PZK oraz razem z wice prezesem Andrzejem Drewniakiem wreczył Prezesowi Wacławowi Antoniakowi kryształowy puchar z 31 tulipanami symbolizujacymi 31 lat pracy na funkcji Prezesa PZK.

Delagaci ponad 170 głosami udzielili Zarządowi absolutorium, wybrali prezesa Zarządu oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, przegłosowali Regulamin Komisji Dyscyplinarnej i zmiany w Statucie wymagane przez MS.

Zarząd ukonstytuował się w składzie:

1. Sokołowski Maciej - prezes

2. Antoniak Wacław - wice prezes

3. Drewniak Andrzej - wice prezes

4. Piepiora Janusz - wice prezes

5. Czerniec Jacek - sekretarz generalny

6. Dadzibug Eugeniusz

7. Kłujszo Andrzej

8. Urbanczyk Edward

9. Juszczyk Paweł

10. Jordan Sławomir

11. Gawłowski Maciej

Komisja Rewizyjna:

1. Cygan Adam - przewodniczący

2. Urban Jerzy

3. Kunicki Wojciech

4. Stolarczyk Witold

5. Domańczuk SławomirTVP WYEMITOWAŁA PRZEPROSINY ZA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W PROGRAMIE MISJA SPECJALNA
27-03-2014

Informujemy, że we wtorek 25 marca 2014 roku około godz.22.00 Telewizja Polska w programie TVP1 wyemitowała oświadczenie, w którym przeprosiła Polski Związek Karate oraz Wacława Antoniaka i Andrzeja Drewniaka za nieprawdziwe, krzywdzace i naruszajace dobra osobiste informacje zawarte w programie "Misja Specjalna - Skandale w Polskim Związku Karate".  Zgodnie z wyrokiem TVP także musi zapłacić im pełne odszkodowanie.SHIHAN ANDRZEJ DREWNIAK 8. DAN - GRATULACJE
02-02-2013
Shihan Andrzej Dre...

 

   Prezydium Polskiego Związku Karate składa gratulacje Shihan Andrzejowi Drewniakowi w związku z otrzymaniem przez niego 20 stycznia 2013 roku w Tokio stopnia mistrzowskiego 8. dan. 

   Stopień ten jest dla nas dowodem międzynarodowego uznania dla 45-letniej pracy Shihan Drewniaka, zarówno organizacyjnej, jak i trenerskiej –  jako dla szkoleniowca wielu wybitnych polskich zawodników, trenerów oraz sędziów, a także działacza Europejskiej Federacji i – od trzech lat – Światowej Federacji Kyokushin. W naszej ocenie, Shihan Drewniak spłacił swój moralny dług wielkiemu mistrzowi Masutatsu Oyamie, utrzymując przez ostatnich dwadzieścia lat na pozycji lidera polskie kyokushin – zarówno na płaszczyźnie organizacyjnej, jak i pod względem liczby medali, ośrodków, trenerów, sędziów i czarnych pasów. 

Liczymy na dalszą owocną współpracę Shihan Drewniaka z PZK oraz z klubami reprezentującymi wszystkie style oraz grupy karate.  

Z poważaniem
Osu!

Prezes PZK
Wacław Antoniak 

 Zgrupowanie Kadry Narodowej PZK Stara Wieś 2012
08-11-2012

 

 

W pierwszych dniach listopada 2012 w Starej Wsi w ramach programu "W jedności siła" odbyło się tygodniowe Zgrupowanie Kadry Narodowej PZK z udziałem zawodników Kyokushin, Shotokan i KWF przygotowujących się do MŚ WKF w Paryżu oraz  PŚ KWF w Tokio.

W zgrupowaniu wzięło udział 73 zawodników reprezentujących wszystkie kategorie wiekowe i wagowe, którzy trenowali 4 razy dziennie w 4 grupach prowadzonych przez trenerów PZK: A.Drewniak, M.Gawłowski, P.Gołębiewski, M.Ołowski, P.Połtarzecki, M.Sokołowski, P.Szymala, R.Wajgelt. Treningi ukierunkowane były na doskonalenie taktyki i szybkości w kumite oraz perfekcji w kata. Program zgrupowania dotyczący szkolenia oraz integracji został zrealizowany w całości.

W trakcie zgrupowania odbyło się kilka spotkań Prezydium PZK w których uczestniczyli: W.Antoniak, A.Drewniak, P.Połtarzecki, P.Wiśniewski i M. Sokołowski. Zebrania poświęcone były kalendarzowi imprez na 2013 rok, programowi rozwoju PZK oraz ściślejszej współpracy z PZKT.

GALERIA29-04-2012  XXXIX MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW SOSNOWIEC 2012
26-04-2012  XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ AKADEMICKI KRAKÓW 2012
28-11-2011  AKADEMICKI OTWARTY TURNIEJ ORAZ AKADEMICKIE MISTRZOSTWA WIELKOPOLSKI W KARATE WKF


  Komisja Shotokan | Komisja Kyokushin © 2020 Polski Związek Karate